tweeoogreflex.nl

Naar Rolleigrafie: Fotografie met de Rollei

© 2022 Ferdi Stutterheim

Thuis > Ontwikkelingen en bijzonderheden > Gecodeerde serienummers

Inleiding

De Rolleiflex tweeogige spiegelreflex camera’s hadden serienummers vanaf de start van de productie in 1928. De nummers waren opvolgend hoewel verscheidene modellen tussen 1928 en 1932 nummers kregen uit een en dezelfe reeks. De Rolleicords hadden geen uiterlijke nummers voor het camerahuis. Het officële nummer was tussen 1936 en 1938 het lensnummer. Er bestond in die tijd wel een verdekt nummer voor het camerahuis, bedoeld voor intern gebruik.

Rollei begon gecodeerde serienummers te gebruiken in de late zeventiger jaren van de vorige eeuw. De tweeogige spiegelreflexen volgden met de 2,8 GX in 1987. De week waarin de camera werd gemaakt kan uit het nummer worden afgeleid. In 2005 dook een tweeogige spiegelreflex op met № 5205297 uitgerust met een Xenotar (1:3,5 f=75 mm). Het betreft hier een heel late Rolleiflex 3,5 met kennelijk een gecodeerd nummer. Het nummer heeft in ieder geval die 7-cijferige struktuur. De camera zal dan uit 1980 zijn.

Rolleiflex 2,8 GX en latere tweeogige reflexen

Het gecodeerde serienummer heeft 7 cijfers, 6036942 bij voorbeeld. Het eerste getal plus 5 (de sleutel) geeft het productiejaar aan, in dit voorbeeld 6 + 5 = 11. Wanneer de som meer dan 10 bedraagt, verminder met 10. Het vrschil is 1. We moeten nu de eeuw en het tiental van het jaartal raden. Als we weten dat dit nummer staat op een 2,8 GX zal het jaartal 1991 zijn.

De cijfers in tweede en derde positie, (in ons voorbeeld 03) zijn bedoeld vor intern fabrieksgebruik. Ze worden de ‘index’ genoemd. Ze geven de technische staat van de camera aan bij het verlaten van de fabriek.

De cijfers in vierde en vijfde positie minus 20 duiden de kalenderweek aan waarin de camera werd gebouwd. In ons voorbeeld 69 - 20 = 49, zodat de camera is gemaakt in week 49 van 1991.

Decijfers 6 en 7 vormen het volgnummer van de camera. In ons voorbeeld 42. Samengevat: de camera was nummer 42, gemaakt in week 49, van 1991 met een index van 03. Voor wie is geïnteresseerd, № 6036942 werd ter veiling aangeboden Het is een 2,8 GX uit de ‘Helmut Newton Edition’.