tweeoogreflex.nl

Naar Rolleigrafie: Fotografie met de Rollei

© 2023 Ferdi Stutterheim

Thuis > Colofon

Domeinnaam tweeoogreflex.nl
Protocol Geforceerd veilige HTTPS verbinding. Wanneer HTTPS is vastgesteld, wordt de domeinnaam groen afgedrukt in de linkerbovenhoek van de bladzijde. In de linkeronderhoek wordt het z.g. pad eveneens groen afgedrukt. De browser vertoont verder de gebruikelijke tekens van een veilige verbinding. Wanneer geen HTTPS kan worden vastgesteld worden domeinnaam en pad in de standaard kleur afgedrukt (rood of zwart).
Dit is een strict particuliere website. De eigenaren van de rechten op de namen Rollei en Rolleiflex en de makers van Rollei and Rolleiflex cameras of andere producten zijn op geen enkele wijze betrokken bij deze website.
Auteursrechten De auteursrechten van de originele werken op deze website worden uitdrukkelijk voorbehouden door de makers. Door auteursrecht beschermde werken mogen door derden alleen worden gebruik na voorafgaand verkregen schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.
Contact Websitebeheerder
Afwijzing De informatie op tweeoogreflex.nl is gebaseerd op ervaring en verkregen uit betrouwbaar geachte bronnen. De website is bedoeld om te helpen bij het gebruik van Rolleiflex-cameras. Noch de eigenaar van de website, noch de auteurs zijn echter in een positie om de juistheid te garanderen van de geleverde informatie. Aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de website moet daarom worden afgewezen.
Lettertyoen Kopteksten: Lato Light, Semibold
Teksten: Lato Regular, Semibold, Light
Lato Fonts
Databescherming, enz. Een veilige internetverbinding.
Geen z.g. cookies op uw harde schijf.
Geen z.g. trackers om het surfgedrag te volgen.
Geen z.g. locale opslag op uw harde schijf.
Geen Java of Flash.
Wel PHP en JavaScripts uitsluitend van een aangewezen locatie.
Er zijn geen advertenties op deze site.
Er zijn geen links naar sociale media.
Er is geen gebruik van analytische software zoals Analytics behalve AWStats (algemene website statistiek) dat een vast onderdeel is van onze hosting service.
Persoonlijke levenssfeer Door gebruik van het contactformulier of ons e-mailadres wordt uw e-mailadres en hetgeen u ons schrijft opgeslagen op de mailserver(s) van onze hosting provider en op de apparaten die wij gebruiken voor toegang tot het internet. Deze data worden uitsluitend gebruikt voor contact met de afzender. Ze worden binnen twee jaar na het laatste gebruik gewist van de mailservers en onze apparaten, zo goed als voor ons als eindgebruiker mogelijk is.
Broncode Geschreven met Teksteditor op een MacBookPro in HTML5, PHP, JavaScript en CSS3.
Server De website wordt gehost op een server in Nederland.